LT
 
EN
 
RU
 
LV
18:35:27
SKOLŲ PREVENCIJA   SKOLŲ IŠIEŠKOJIMAS   JURIDINĖS PASLAUGOS   NAUJIENOS   
Bazė


Apie mus
Kontaktai
Skolininkai
Karjera
DUK Par mums

Kompānija UAB GELVORA dibināta 1999.gadā Lietuvā un kopš 2008. gada ir Zviedrijas kompānijas Marginalen (www.marginalen.se) meitas uzņēmums. UAB „GELVORA” galvenā darbības sfēra ir kredītmenedžmenta pakalpojumi, tai skaitā, parādu piedziņa (inkasso), debitoru portfeļu iegāde (cesijas ceļā iegādātas prasījuma tiesības pret juridisko/fizisko personu parādniekiem) un kredītinformācijas sniegšana. UAB GELVORA ir starptautisko organizāciju “League International for Creditors” un Eiropas organizācijas European Collectors Association locekle.

Saviem klientiem Latvijā piedāvājam šādus kredītmenedžmenta pakalpojumus:
  • Parādu atgūšana no juridiskām personām un privātpersonām Latvijā un ārvalstīs;
  • Parādu atgūšana no ārvalstīs reģistrētām juridiskām personām;
  • Rēķinu administrēšana;
  • Klientu pārstāvēšana tiesā parādu piedziņas un maksātnespējas procesos;
  • Biznesa informācijas sniegšana par darījumu partneriem un to kredītvēsturi;
  • Sadarbības partneru monitorings;
  • Juridiskās konsultācijas par noslēgtajiem līgumiem un projektiem, jautājumos par maksājumiem un to termiņiem.
Profesionālisms un mūsu darbinieku pieredze nodrošina maksimālu rezultātu. 
 

Paziņojums

Ar UAB „Gelvora” Latvijas filiāles vadītājas 2014.gada 27.februāra lēmumu noteikts, ka sākot ar 2014.gada 28.februāri izziņas par parāda apmēru tiek izsniegtas vienīgi pēc komisijas maksas EUR 7,00 (septiņi eiro) samaksas.

Komisijas maksa ieskaitāma UAB “Gelvora” filiāles Latvijā norēķinu kontā  AS “Swedbank”, konta Nr.LV07HABA0551025340074. Lai neradītu pārpratumus un aizkavēšanos, lūdzam veikt pārskaitījumu pirms izziņas pieprasīšanas.

Gadījumā, ja būsiet lūdzis izsniegt izziņu bez komisijas maksas samaksas, mūsu darbinieki sazināsies ar Jums, lai informētu Jūs par nepieciešamību samaksāt komisijas maksu un par tās samaksas kārtību.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

Licence parāda atgūšanas pakalpojumu sniegšanai LR

UAB "Gelvora" filiāle Latvijā speciālā atļauja (licence) izsniegta no 2013. gada 1. maija, pamatojoties uz Patērētāju tiesību aizsardzības centra 2013. gada 26. aprīļa lēmumu Nr. PA-2013-04

Informācija

Par apvienošanos ir paziņojuši divi Marginalen Group uzņēmumi – Kredit AB Marginalen, reģistrācijas Nr. 556589-3681,  un Marginalen Bank Bankaktiebolag, reģistrācijas Nr. 516406-0807, kuri galvenokārt darbojas uzņēmuma mītnes zemē,  Zviedrijā. Turpmāk abi uzņēmumi darbosies zem „Marginalen Bank” zīmola, turpinot saviem klientiem sniegt pilnu finanšu pakalpojumu klāstu.

Saistībā ar apvienošanos abu uzņēmumu klienti gan Zviedrijā, gan Latvijā nekādas izmaiņas neizjutīs, netiks mainīti klientu noslēgtie līgumi vai līgumu izpildes kārtība! Abu uzņēmumu klientus Latvijā turpinās apkalpot Marginalen Group uzņēmums UAB „GELVORA” filiāle Latvijā.

Sīkāka informācija ir pieejama www.marginalen.se  

Paziņojums par UAB “Inserviss Group” prasījumu pārņemšanu

Cienījamais, Klient!

Informējam Jūs, ka saskaņā ar UAB “Inserviss Group” un Marginalen grupas uzņēmumiem (tajā skaitā UAB „GELVORA” filiāle Latvijā) noslēgto cesijas līgumu, kas stājās spēkā 09.12.2011. (cesijas līguma parakstīšanas datums 08.03.2011.), UAB “Inserviss Group” savus kredītlīgumus un prasījumus ir nodevusi Marginalen grupas uzņēmumiem.

Sākot ar šī gada 09. decembri (09.12.2011), visi ar aizdevuma līgumu saistītie maksājumi Jums ir jāveic ar bankas pārskaitījumu uz UAB “GELVORA” filiāle Latvijā kontiem.

Lai precizētu, kur jāveic maksājumus, ir nepieciešams sazināties ar:

UAB “Inserviss Group”, tālr.: 67111777, Muitas ielā 1, Rīgā;

vai

UAB “GELVORA” filiāle Latvijā”, tālr.: 67895910, Cēsu iela 31 k-3, Rīgā.

Informējam, ka SIA „Inserviss Group” kopīgi ar UAB „GELVORA” filiāli Latvijā Jums nosūtīja rakstisku paziņojumu, kuros norādīti arī rekvizīti maksājumu veikšanai!

Ja pašlaik Jūsu ikmēneša maksājumi UAB „Inserviss Group” tiek veikti, izmantojot automātisko maksājumu, lūdzam Jūs sazināties ar kredītiestādi, ar kuru Jums noslēgts automātisko maksājumu līgums un veikt grozījumus automātiskā maksājuma līgumā, UAB “Inserviss Group” bankas rekvizītus aizvietojot ar UAB “GELVORA” filiāle Latvijā” bankas rekvizītiem.